Verkeersongevallen Nederland

Informatie en kaarten over verkeersongevallen in Nederland

Overzichten

De overzichten geven inzage in de geregistreerde verkeersongevallen in Nederland. De overzichten zijn opgesteld voor geheel Nederland, per provincie en per gemeente. De gegevens zijn afkomstig uit het BRON-bestand van de overheid.

Zo kun je snel zien hoe veilig jouw provincie of gemeente is. En hoe de ontwikkeling over de afgelopen jaren is.

Overzicht Nederland totaal

Overzichten per provincie

Overzichten per gemeente

Meer overzichten

Dag met de meeste ongevallen

Dodelijke slachtoffers per vervoermiddel

Dodelijke slachtoffers per nationaliteit

Ongevallen per merk en type

Personenauto’s

Bedrijfsauto’s

Motoren

Kaarten

De kaarten geven een overzicht van geregistreerde verkeersongevallen in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit het BRON-bestand van de overheid. Op de kaart is door middel van ‘heatmaps’ zichtbaar op welke plekken de meeste ongevallen plaatsvinden. Zo kun je snel zien hoe veilig jouw route of woonwijk is.

Maak een selectie in de staafgrafieken, kaartlegenda, de paralelle gegevens of in de kaart om de gegevens te verkennen. Bekijk de video om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Jaaroverzichten

Interactieve kaart Verkeersongevallen 2016 Nederland

Interactieve kaart Verkeersongevallen 2015 Nederland

Interactieve kaart Verkeersongevallen 2014 Nederland

Meerjaren overzichten

Interactieve kaart Dodelijke verkeersongevallen 2003-2016 Nederland

Blog

Inlezen gegevens Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Het Bronbestand is te downloaden als CSV-bestanden per jaar. Alle gegevens zijn allereerst ingelezen in een SQLite database. Een probleem bij het inlezen is dat in sommige tabellen de “ ook gebruikt wordt in de tekst (b.v. 14” koppeling). Dit heeft als gevolg dat een tekstveld ten onrechte wordt gesplitst.

LEES VERDER

Over deze site

De Nederlandse overheid stelt veel gegevens beschikbaar in de vorm van ‘open data’. In veel gevallen is dit ruwe data, b.v. in CSV-formaat, waar derden mee aan de slag kunnen gaan.

Deze site is een persoonlijk project om ervaring op te doen één van deze gegevensbestanden, data-analyse en -visualisatie. In dit geval het BRON-bestand met geregistreerde ongevallen in Nederland.

Met het inzichtelijk maken van data over verkeersongevallen wordt hopelijk een bijdrage geleverd aan een verbetering van de verkeersveiligheid.

Het is de bedoeling om deze site verder uit te bouwen en in de komende tijd steeds meer informatie toe te voegen.

Contact

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op.

Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze bezoekstatistieken.

Privacy

Verkeersongevallen.info respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights

Van alle teksten, cijfers en beelden op deze site berust het copyright bij Verkeersongevallen.info. Overname hiervan is toegestaan mits de bron wordt vermeld.