Werkwijze

Werkwijze en verantwoording

Inlezen gegevens Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Het Bronbestand is te downloaden als CSV-bestanden per jaar. Alle gegevens zijn allereerst ingelezen in een SQLite database. Een probleem bij het inlezen is dat in sommige tabellen de “ ook gebruikt wordt in de tekst (b.v. 14” koppeling). Dit heeft als gevolg dat een tekstveld ten onrechte wordt gesplitst.